• ul. Matki Teresy z Kalkuty 18a/4 20-538 Lublin
 • +48 518234101
 • biuro@itee.pl

Blog

Bony na cyfryzację 2021

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Epidemia koronawirusa COVID-19 spowodowała, że małe i średnie przedsiębiorstwa znalazły się z dnia na dzień w trudnej sytuacji, ponieważ procesy zarządzania firmą nie są nowoczesne i zautomatyzowane. W celu poprawy tej sytuacji został uruchomiony program wsparcia, w którym Unia Europejska oferuje ze swoich środków bony na cyfryzację, czyli bezzwrotne dotacje pomagające we wprowadzeniu udoskonaleń technologicznych. Wszystko to z programu Inteligentny Rozwój tak, żeby firmy były jak najlepiej przygotowane do pracy zdalnej na wypadek przyszłych lockdownów.

Celem konkursu jest wdrożenie przez MŚP technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii. W poniższym artykule opiszemy bony na cyfryzację. Warto się przekonać, że mogą pomóc również Twojej firmie.

Czym są bony na cyfryzację firm?

Bony na cyfryzację firm to bezzwrotna dotacja, która ma pomóc we wdrożeniu cyfrowych rozwiązań w Twojej firmie. W przypadku wystąpienia pandemii, cyfryzacja i automatyzacja stworzy warunki do skutecznego funkcjonowania firmy. Cyfryzację firm należy tutaj rozumieć jako zastosowanie nowoczesnych narzędzi, w postaci chociażby oprogramowania, by skuteczniej zarządzać przedsiębiorstwem. Może to też być wprowadzenie przez firmę ulepszonego procesu wypuszczania na rynek produktu, który również może być udoskonalony.

Regulamin programu poniżej

Bony na cyfryzację - dla kogo?

Każda firma z sektora MŚP może starać się o dotację w ramach programu. Dodatkowo działalności szczególnie dotknięte negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 według stanu na dzień ogłoszenia konkursu otrzymają dodatkowy punkt w konkursie. Lista działalności wraz z kodami PKD przedstawiona jest poniżej. Pamiętaj jednak, że jeśli Twoja branża nie znajduje się na wymienionej liście również możesz starać się o dotację i dostaniesz tylko jeden punkt mniej, co oznacza że każdy ma podobne szanse na uzyskanie dotacji.

Kody PKD

Sprawdź czy posiadasz we wpisie do ewidencji jeden z nw. kodów PKD.

 • 47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych.
 • 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach.
 • 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 49.32.Z - Działalność taksówek osobowych
 • 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów
 • 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury
 • 74.20.Z - Działalność fotograficzna
 • 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 79.11.A - Działalność agentów turystycznych
 • 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki
 • 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • 85.59.A - Nauka języków obcych
 • 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
 • 86.10.Z - Działalność szpitali
 • 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.D - Działalność paramedyczna
 • 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych.
 • 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza
 • 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych
 • 91.02.Z - Działalność muzeów
 • 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych
 • 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków
 • 93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
 • 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 • 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 96.01.Z - Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
 • 96.02.Z - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
 • 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

 

Bony na cyfryzację - ważne terminy i informacje

Konkurs został ogłoszony 6 września 2021 roku. Wnioski można przesyłać od 20 września do 20 października 2021 r. Ocena wniosków jest jednoetapowa, będzie trwać do 100 dni liczonych od dnia zakończenia konkursu. Przewidywany termin ogłoszenia wyników to 120 dni od zamknięcia naboru wniosków.

Jaka jest wartość dotacji w ramach bonów na transformację cyfrową?

Wartość wsparcia programu to 110 mln zł. Projekt zakłada, że dla pojedynczych przedsiębiorstw może on wynosić:
 • minimalnie 60 tys. zł (51 tys. dotacji i 9 tys. wkładu własnego)
 • maksymalnie 300 tys. zł (255 tys. dotacji i 45 tys. wkładu własnego)

Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstwa z sektora MŚP to 85% wydatków kwalifikowanych. Minimalny wkład własny firmy wynosi 15%.
Jeśli chodzi o zasady wypłacenia bonów to 40% dofinansowania może być otrzymane w formie zaliczki, a kolejne 60% stanowi refundację kosztów. 

Na co można przeznaczyć środki w ramach bonów?

Pieniądze otrzymane w ramach omawianego projektu można przeznaczyć na zakup oprogramowania lub licencji, ale również usług programistycznych, dzięki którym można rozpocząć proces cyfryzacji. Dofinansowanie pozwala na zaopatrzenie firmy w środki trwałe w postaci sprzętu komputerowego i niezbędnych sprzętów. Zakupić można między innymi urządzenia, do których przekazywane są dane, ale których celem jest również ich przechowywanie. Zaopatrzenie firmy w odpowiednie urządzenia ma przyczynić się do jej rozwoju i ulepszyć produkowane przez nią produkty. Dodatkowo fundusze mogą zostać przeznaczone na platformę e-commerce czy automatyzację. Warunkiem do uzyskania dofinansowania jest wprowadzenie innowacji procesowej w firmie. 

Nasza firma pomoże dobrać odpowiednie narzędzia informatyczne w celu usprawnienia i automatyzacji procesów w Twojej firmie.

Komponent obligatoryjny projektu

 • zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego

Komponent fakultatywny projektu

 • zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i zakup usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i zakup usług szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego

Obszary cyfryzacji

Projekt może korzystnie wpłynąć na przedsiębiorstwo, jego pracowników, ale również klientów i dostawców. Musi być jednak zgodny z tym jakie plany ma firma. Czy chce usprawnić, zmienić procesy albo zwiększyć konkurencyjność swojego produktu? Skorzystanie z bonów na cyfryzację może usprawnić, a nawet zmienić na lepsze strategię działającego przedsiębiorstwa. Wdrożenie technologii cyfrowych może przyczynić się do udoskonalenia wielu obszarów działania firmy, takich jak świadczenie usług, organizację, a także rozwój produktu przedsiębiorstwa, czyli innowację produktową. 

Jakie rozwiązania IT można sfinansować z bonów?

Bony na cyfryzację to bardzo perspektywiczny program unijny. Pozwala on przedsiębiorcom wdrożyć systemy IT. Firma będzie lepiej funkcjonować chociażby dzięki systemowi ERP. System ERP (z ang. Enterprise Resources Planning) to oprogramowanie do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem. Kryjące się w skrócie ERP „planowanie zasobów” obejmuje kontrolę i zarządzanie najważniejszymi zasobami i procesami w niemal każdym obszarze biznesowym firmy: sprzedaż, finanse, księgowość, magazyn, kadry, zaopatrzenie, produkcja itd. Takie rozwiązanie sprawi, że pracownicy będą bardziej produktywni, a ich pracę można będzie kontrolować w łatwy sposób. Ponad to realizowane inwestycje będą mogły przynosić szybki i realny zwrot.

Kluczowe kryteria wyboru projektów

Konkurs na dofinansowanie ma na celu zmniejszyć ryzyko gospodarcze i społeczne w przedsiębiorstwie w dobie pandemii i w innych sytuacjach kryzysowych. Przykładowy projekt, który może uzyskać bon na cyfryzację, powinien dotyczyć usługi programistycznej, która doprowadzi do rozwoju i zainstalowania odpowiedni urządzeń w przedsiębiorstwie wnioskodawcy i umożliwi usprawnienie linii produkcyjnej. Wniosek, który na pewno nie zakwalifikuje się do programu wsparcia, dotyczyć może jedynie otwarcia sklepu internetowego, który umożliwi klientowi zakup produktu w sposób zdalny. Wprowadzenie innowacji cyfrowej nie jest wtedy wystarczająco i wyraźnie uzasadnione.

Kryteria rozstrzygające konkurs “bony na cyfryzację”

Ważnymi kryteriami, aby uzyskać dofinansowanie, jest działalność na terenie Polski i posiadanie przedsiębiorstwa kwalifikującego się w konkretnym sektorze. Projekt musi być zgodny zakresem i celem działania, a jego cel musi być obiektywnie do zweryfikowania. To, co również ważne, to zgodność z zasadami horyzontalnymi Unii Europejskiej, neutralny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju i zapewnienie dostępności produktu osobom niepełnosprawnym. Dodatkowo warto zwrócić uwagę by projekt zwiększał odporność przedsiębiorstwa na kolejne kryzysy. 

Bony na cyfryzację jako sposób finansowania projektu informatycznego

Przedsiębiorcy, którzy skorzystają z dofinansowania w ramach konkursu na bony, mogą pozwolić sobie na szybszy rozwój firmy pod kątem jej automatyzacji. Obniżenie kosztów dzięki uzyskaniu odpowiednich środków umożliwi cyfryzację, która przyniesie optymalne działanie przedsiębiorstwu i wyższe przychody. Dzięki temu procesowi firma zwiększy swój potencjał rozwoju, a jej działania będą innowacyjne, co można rozumieć jako nieustannie dążenie do ulepszenia zarówno produktu jak i samego procesu produkcji.

Wybrane usługi itee.pl, które możesz wdrożyć w ramach dotacji:

 • Doradztwo, analiza, dokumentacja, szkolenia
 • Integracja systemów informatycznych w celu synchronizacji danych
 • Wdrożenie systemu B2B w celu usprawnienia dokonywania transakcji między partnerami biznesowymi
 • Wdrożenie konfiguratora produktów
 • Wdrożenie do sklepu internetowego metod wymiany danych (API / XML / webserwis)
 • Wdrożenie innowacyjnego sklepu internetowego istniejącej już firmy - producenta lub dystrybutora
 • Automatyzacja procesów związanych ze sprzedażą
 • Serwisy szkoleniowe
 • Serwisy aukcyjne
 • Wdrożenie automatyzacji procesów np. marketingowych
 • Wdrożenie automatyzacji BOK - biura obsługi klienta
 • Wdrożenie systemu ERP / CRM
 • API / XML
 • Panel B2B dla Państwa kontrahentów z indywidualnymi cenami, rabatami, historią transakcji, komunikacją B2B
 • Integracja z ERP / CRM
 • Marketing automation, zwiększenie efektywności prowadzonych kampanii przez zwiększenie stopnia automatyzacji działań
 • Konfigurator produktu, dostosowanie produktów w sklepie internetowym przy wykorzystaniu konfiguratora

Zapoznaj się z pełną ofertą itee.pl, zobacz nasze realizacje.

Umów się na konsultację, razem przygotujemy plan rozwoju Twojej firmy!
Michał Gryz tel. 518 234 101, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Co zyskujesz dzięki dotacji z bonu na cyfryzację?

Oprócz pieniędzy, które możesz otrzymać dodatkowo zwiększysz innowacyjność i konkurencyjność Twojej firmy. Dzięki automatyzacji procesów zredukujesz koszty i zoptymalizujesz działanie Twojej firmy.

Bony na cyfryzację 2021 - 5.0 out of 5 based on 2 reviews

Szukaj

Referencje

Bezpłatny audyt SEO

Najczęściej czytane

Zobacz najnowsze informacje ze świata Google oraz zdobądź wartościową wiedzę z zakresu SEO i SEM
Korzystaj z wiedzy, którą chętnie się dzielimy

Znaki specjalne w opisach i tytułach meta

Znaki specjalne w opisach i tytułach meta

Dla jednych zbędne zaśmiecanie meta tytułów i opisów, dla innych ciekawy dodatek wpływający na widoczność wyników w SERP. W jaki sposób umieszczać znaki specjalne w opisach meta i czy w ogóle warto to robić? W tym krótkim tekście odpowiadamy na te pytania.

Czytaj więcej
Audyt SEO

Audyt SEO

Audyt SEO to badanie i analiza strony, które mają na celu poprawę jej miejsca w indeksie wyszukiwarki, a także zoptymalizowanie i usprawnienie funkcjonowania witryny. Dzięki audytowi SEO strony możemy wykryć wszelkie nieprawidłowości, a wdrożenie zaleceń

...
Czytaj więcej
Audytujemy strony www kandydatów na Prezydenta RP! #sprawdzam

Audytujemy strony www kandydatów na Prezydenta RP! #sprawdzam

28 czerwca 2020 r. odbędą się w Polsce wybory na urząd Prezydenta RP. Do walki stanie 11 kandydatów, których strony internetowe poddaliśmy analizie. Nasza analiza bierze pod uwagę:

Czytaj więcej
Jak tworzyć opisy produktów w sklepie internetowym?

Jak tworzyć opisy produktów w sklepie internetowym?

Opisy produktów w sklepie internetowym to podstawa sprzedaży w internecie. Przyjrzyjmy się temu, jak tworzyć opisy produktów w sklepie internetowym? Nie minęło 20 lat od momentu, kiedy internet stał się powszechnie dostępny, a branża e-commerce,

...
Czytaj więcej
Prowadzenie bloga firmowego pomaga w pozycjonowaniu?

Prowadzenie bloga firmowego pomaga w pozycjonowaniu?

Prowadzenie bloga firmowego wymaga systematyczności oraz publikacji contentu dopasowanego do grupy docelowej klientów. Aby zwiększyć widoczność bloga w wynikach wyszukiwania Google, niezbędna jest znajomość zasad pisania artykułów SEO i nie tylko. Odpowiednia

...
Czytaj więcej
Bony na cyfryzację 2021

Bony na cyfryzację 2021

Epidemia koronawirusa COVID-19 spowodowała, że małe i średnie przedsiębiorstwa znalazły się z dnia na dzień w trudnej sytuacji, ponieważ procesy zarządzania firmą nie są nowoczesne i zautomatyzowane. W celu poprawy tej sytuacji został uruchomiony program wsparcia, w

...
Czytaj więcej
Wszystkie artykuły

logo itee.pl

itee.pl Sp. z o.o.

 • ul. Matki Teresy z Kalkuty 18a/4, 20-538 Lublin
 • +48 518-234-101
 • Pon. - Pt. 9:00 - 17:00
 • biuro@itee.pl
© Copyrights 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by itee.pl | Mapa strony

Szukaj